TERMENI SI CONDITII

Site-ul pe care ați intrat este operat de SC NETCITY TELECOM S.A.

NETCITY TELECOM S.A. este o persoană juridică română, cu sediul în B-ul Poligrafiei 1A, Ana Tower etaj 19, sector 1, București și Punct de Lucru în B-dul Ion Ionescu de la Brad nr. 5A, sector 1 București, având codul de înregistrare fiscală RO22902080, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/23190/2007 tel: 0314259701, denumită în continuare Netcity Telecom.

Orice persoană care accesează site-ul www.net-city.ro și descarcă un document pentru a solicita un serviciu în mod legal, comunicând net-city.ro toate datele necesare, va fi denumită în continuare “Utilizator”. Pentru a verifica modul în care prelucrăm datele dumneavoastră vă adresăm rugămintea ca înainte de orice altă operațiune să vizitați și să studiați Politica noastră de Confidențialitate și Politica privind utilizarea Cookie-urilor.

Orice utilizator care a transmis o cerere cu privire la unul dintre serviciile pe care le prestăm și care sunt evidențiate pe site-ul www.net-city.ro va fi denumit în continuare “Client”.

Prin accesarea acestui site toți utilizatorii consimt în mod expres să respecte termenii și condițiile prezentate mai jos, precum și legislația aplicabilă în domeniu.

I. DEFINIȚII

Pentru înțelegerea termenilor utilizați în serviciile pe care le prestăm redăm în continuare câteva definiții:

Site – reprezintă domeniul www.net-city.ro precum și subdomeniile acestuia.

Online – este Serviciul electronic pus la dispoziție de Netcity Telecom S.A. ce poate fi accesat la adresa www.net-city.ro, în sensul acordării posibilității Utilizatorului/Clientului să solicite servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță dar fără a se limita la acestea (inclusiv telefonic).

Rețeaua Netcity – infrastructura subterana pentru telecomunicații din Bucuresti

Infrastructura Netcity – infrastructura de tuburi, tubete de reţele, camere de tragere si orice alte elemente de infrastructura fizica de telecomunicaţii, care este sau urmează a fi construita de către Netcity Telecom pe teritoriul Bucureștiului

Elemente de Infrastructură – produsele care fac parte din Infrastructura Netcity, puse în funcțiune și independent identificate de-a lungul Traseului Închiriat, care sunt sau pot fi închiriate de către Clienți

Traseului Închiriat – traseul de-a lungul căruia sunt localizate Elementele de Infrastructura închiriate de către Netcity Telecom Clienților

Bucla – totalitatea Elementelor de Infrastructură puse în funcțiune de catre Netcity Telecom in același moment de timp

Contractul de Concesiune – acordul de concesiune pentru construirea infrastructurii subterane pentru rețele de telecomunicații a orașului București, nr. 4390 din data de 2 iunie 2008 între Municipiul București, în calitate de concedent, şi UTI Systems S.A. şi Netcity Telecom, în calitate de concesionar
Servicii de acces la infrastructura – toate planurile tarifare de acces la Infrastructura Netcity, așa cum au fost ele definite în Contractul de Concesiune

Inchiriere Tubeta Transport – închirierea de tubeta/tub în care se poate instala un cablu de fibră optică sau de alt tip și care este mărginit în ambele capete de câte o cameră/cameretă de tragere (instalare)

Inchiriere Tubeta Racord – închirierea de tubeta/tub în care se poate instala un cablu de fibră optică sau de alt tip și care este mărginit într-un capăt de o cameră/cameretă de tragere (instalare) iar celalalt capat fiind in mod uzual la nivelul cutiei de distributie a bransamentului cladirii sau la un suport de tip stalp/pilon de sustinere, acestea reprezentand si punctele de delimitare a zonei de responsabilitate

Inchiriere Bransament FTTB – închirierea de pereche de microfibra optica, si spatiu pentru cel mult 1 (una) cutie de jonctiune de dimensiuni standard in fiecare camereta de tragere (instalare), pe o Tubeta Racord preechipat de catre Netcity Telecom cu microcablu de fibra optica neechipata.

Certificare instalatori – servicii de instruire si certificare a persoanelor care efectueaza lucrari de instalare a retelelor de comunicatii electronice in Infrastructura Netcity

Acces insotit – asistenta persoanelor care efectueaza lucrari in Infrastructura Netcity, cu scopul de a elimina riscurile semnificative cu privire la integritatea echipamentelor, a tubetelor, precum si pentru securitatea retelelor instalate

Avizul de Traseu Netcity se solicita si se emite in baza HCGMB nr. 102/2020 privind aprobarea „Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti” sau a unui Certificat de Urbanism emis de Primaria Municipiului Bucuresti sau a unui Certificat de Urbanism emis de primariile de sector.
Avizele de Traseu Netcity au urmatoarele proprietati:

  • sunt valide numai in interiorul limitei administrative a Municipiului Bucuresti.
  • sunt valabile pe durata valabilitatii Certificatului de Urbanism si expira odata cu acesta, daca nu este specificat altfel in continutul avizului
  • are atasata o documentatie (DTAC) ce include urmatoarele piese scrise si desenate: certificat urbanism, planuri de incadrare in zona scara 1:2000 (vizate spre neschimbare), planuri de detaliu scara 1:500 (vizate spre neschimbare) si memoriu tehnic

Un Aviz de Traseu precizeaza in detaliu, prin marcaj pe planuri, traseele existente si aplasamentul elementelor de infrastructura ale Retelei Metropolitane de Fibra Optica a Municipiului Bucuresti si conditiile ce se impun pentru protejarea retelei in eventualitatea executarii constructiei solicitate.
Procesul de avizare se poate desfasura prin depunerea documentatiei atat online cat si la punctul de lucru al companiei din Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 5A.

II. CONDIȚII GENERALE

Prin documentul prezent vă aducem la cunoștință regulamentul privind termenii și condițiile de folosire a site-ului Netcity Telecom.

Utilizarea site-ului www.net-city.ro (navigarea, accesul, descărcarea unor modele de documente de pe acest site, înregistrarea și prelucrarea datelor cu caracter personal) implică garanția din partea clientului că este de acord cu termenii și condițiile expuse în conținut.

Administratorul site-ului www.net-city.ro își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutului acestui acord fără o notificare în prealabil.

Prin folosirea site-ului/conținutului/, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, morale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse site-ului sau conținutului aparținând NETCITY TELECOM S.A., în conformitate cu legislația română în vigoare.

Utilizatorul/Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea condițiilor prezente în cuprinsul site-ului www.net-city.ro pe perioada derulării unui contract.

Serviciile oferite de Netcity se contactează în baza contractelor specifice, astfel cum sunt prezentate pe site la capitolul „Contracte” din secțiunea „Închiriază infrastructura Netcity”.

Tarifele aferente serviciilor de acces la infrastructura oferite de Netcity Telecom sunt reglementate conform reglementarilor aplicabile de către ANCOM și sunt afișate pe site la secțiunea „Servicii si Tarife”. Tarifele nu includ TVA și pot suferi modificări conform reglementărilor aplicabile în domeniu.

III. EMITEREA/LIVRAREA AVIZELOR DE TRASEU

Documentele pot fi depuse online, în format electronic, sau la registratura, pe suport de hârtie.

Avizul de Traseu se va elibera in următoarele moduri: în format PDF, descărcat din aplicație, sau in original, fie prin ridicare personala de la sediul Punctului de Lucru fie cu livrare prin curier. Procedura este detaliata pe site la secțiunea „Avize de traseu”.

In cazul in care solicitantul optează pentru transmiterea Avizului prin curier, livrarea se va face la adresa indicată de acesta. Tariful aferent serviciului de curierat sub forma de ramburs, fiind suportat de către solicitant.

Livrarea se face numai pe teritoriul României.

Netcity Telecom nu își asumă răspunderea pentru întârzierile cauzate de firma de curierat, responsabilitatea revenind integral acesteia. În măsura în care solicitantul nu este găsit de către firma de curierat la adresa specificată, ori adresa specificată nu este completa sau conține inadvertențe, de natură a face imposibilă livrarea, utilizatorul/clientul este răspunzător în integralitate pentru contravaloarea transportului.

În măsura în care utilizatorul/clientul revine și resolicită livrarea, toate costurile legate de noul transport sunt în sarcina sa.

IV. RĂSPUNDEREA NETCITY TELECOM

Netcity Telecom nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio pierdere a Utilizatorului / Clientului în situația în care aceasta este cauzată de nerespectarea prezentelor termeni și condiții sau de nerespectarea Contractului și celorlalte instrucțiuni menționate pe site.

Netcity Telecom nu răspunde, de asemenea, pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri accesibile de pe site.

Netcity Telecom nu răspunde în fata niciunui utilizator/client pentru eventuale solicitări în afara termenilor și condițiilor de față, nu poate fi răspunzător pentru niciun fel de eventual prejudiciu, material sau de altă natură, care ar deriva, direct sau indirect, din fapte ori alte împrejurări care nu au fost menționate în prezenta secțiune de Termeni și Condiții.

V. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Toate materialele integrate în acest site sunt proprietatea intelectuală a Netcity Telecom. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse. Încălcarea acestei obligații conferă Netcity Telecom dreptul de a solicita daune interese.

VI. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru informații suplimentare în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, te invităm să parcurgi Politica de Confidențialitate.

VII. UTILIZAREA ABUZIVA A SITE-ULUI www.net-city.ro

Clientului ii este interzis sa utilizeze si sa permită utilizarea abuziva a site-ului Netcity, prin transmiterea in rețea de posta electronica nesolicitata de destinatari (spam), avand sau nu conținut comercial, de mesaje cu conținut textual neadecvat sau despre care cunoaste ca au atasati componente de natura sa producă defecțiuni in sistemul destinatarului (viruși, viermi sau troieni informatici).

Start typing and press Enter to search

This site is registered on wpml.org as a development site.