Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. vezi detalii
 
Ne găseşti şi pe facebook!

Comunicate de presă - septembrie 2009

 

Poziţia Netcity Telecom referitoare la punctul de vedere exprimat de către Consiliul Concurenţei şi transmis Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin instituţia prefectului

2 septembrie 2009

Netcity Telecom, în calitatea sa de concesionar al reţelei NetCity, acţionează în baza principiilor de transparenţă, tratament egal şi nediscriminare, principii fundamentale la care a aderat prin semnarea contractului de concesiune cu Municipalitatea. Netcity Telecom nu este un furnizor de servicii sau reţele de comunicaţii electronice, ci un operator de infrastructură asociată, administratorul unei infrastructuri de tubulatură sau de canalizaţie rezultată în urma unei construcţii, care oferă tuturor celor interesaţi acces la această infrastructură, în baza principiilor mai sus menţionate. Astfel, furnizorii de servicii sau reţele de comunicaţii electronice au posibilitatea de a-şi instala în subteran propriile reţele de comunicaţii electronice.

Până în prezent, Netcity Telecom a dezvoltat şi administrează o buclă funcţională în centrul capitalei, în zona Bd. Unirii – Bd. Decebal, Şos. Mihai Bravu, Calea Dudeşti şi Bd Burebista. In aceasta zonă, furnizorii de servicii sau reţele de comunicaţii electronice şi-au instalat propriile reţele de comunicaţii în canalizaţia Netcity, indiferent de tehnologia utilizată, fibre optice sau cabluri de cupru, aceasta zonă fiind prima din Bucureşti care a căpătat un aspect civilizat, asemeni marilor capitale europene care au implementat proiecte similare cu mult timp înainte.

Netcity Telecom a primit cu surprindere punctul de vedere al Consiliului Concurenţei, mai ales datorita faptului că, alături de partenerul nostru în implementarea proiectului, Primăria Municipiului Bucureşti, ne-am manifestat public şi deschis dorinţa de a colabora cu autorităţile statului român şi cu cele europene, prin a furniza toate elementele şi informaţiile relevante pentru a crea un cadru propice dezvoltării unui astfel de proiect, pe care îl considerăm de pionierat în România, dar care a devenit o practică curentă în multe state membre ale Uniunii Europene.

Referindu-ne la subiectele exprimate de către Consiliul Concurentei prin punctul său de vedere cu privire la posibilitatea afectării concurenţei în sectorul comunicaţiilor electronice ca urmare a aplicării Hotărârii 252/2008, respectiv 173/2009, din poziţia de concesionar conferită de către Municipalitate în acest proiect, cât şi prin prisma aplicării practice a acestor hotărâri, apreciem faptul că autorităţii în materie de competiţie nu i-au fost cunoscute sau disponibile toate informaţiile atunci când acest punct de vedere a fost exprimat. Ca urmare, dorim să aducem următoarele observaţii:

  • Cu privire la termenul considerat a fi prea scurt pentru ca un operator să îşi construiască o reţea în subteran precizăm următoarele: Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în temeiul legii şi în interesul cetăţenilor municipiului Bucureşti a decis ca pe teritoriul Municipiului Bucureşti domeniul public să nu mai fie afectat de reţele aeriene, precare şi de natură a polua şi urâţi oraşul, construcţii aeriene ce au dat naştere unor accidente, soldate cu pagube materiale atât cetăţenilor, cât şi bunurilor publice. Decizia aceasta a fost luată în anul 2000 şi făcea referire la zonele centrale, fiind extinsă în 2008 pentru toate zonele din Bucureşti. Considerăm că data acestei decizii este, de fapt, cea de la care operatorii ar putea să îşi amplaseze reţele în subteran. Suplimentar, pentru că acesta este un proces îndelungat şi a necesitat definirea unei faze tranzitorii, Municipalitatea a decis ca până la momentul în care alternativa creată de Municipalitate şi pusă la dispoziţia celor interesaţi va fi disponibilă să permită furnizorilor de servicii şi reţele de comunicaţii electronice să folosească în continuare cablarea aeriană. Aceasta decizie este chiar întărită de HCGMB 173/2009. Precizăm că Municipalitatea a impus un termen limită numai acolo unde reţeaua Netcity există, termen de 120 de zile de când canalizaţia metropolitană devine operaţională. Mai mult, Netcity anunţă public începerea lucrărilor, iar lucrările durează în medie 60-90 zile, ceea ce conferă furnizorilor de servicii şi reţele de comunicaţii electronice o vizibilitate de minim 180 de zile. Totuşi această decizie cu privire la starea tranzitorie şi la termenul limită nu îi limitează în vreun fel pe operatori să îşi îngroape, în orice moment, propria reţea. Un furnizor de servicii şi reţele de comunicaţii electronice NU trebuie să aştepte ca Netcity să construiască într-o zonă, ci poate în orice moment să înceapă şă îşi construiască propria infrastructură. Dacă ţinem seama şi de faptul că Netcity urmează un plan de dezvoltare etapizat pe mai mulţi ani, nu putem decât să constatăm că orice furnizor de servicii şi reţele de comunicaţii electronice are la dispoziţie timp suficient pentru a-şi realiza o construcţie proprie.

    Reamintim din experienţa primei bucle: bucla a devenit operaţională la 30.11.2008, cablurile s-au instalat progresiv în subteran până la 30.06.2009 (datorită faptului că vorbim de o curbă normală de învăţare pentru toţi cei implicaţi şi pentru că Municipalitatea a adoptat cu întârziere normele de aplicare ale HCGMB 252, urmare a consultării pieţei de telecom). La 31.07.2009 Municipalitatea a îndepărtat cablurile aeriene conform HCGMB 173/2009, fără a afecta clienţii vreunuia dintre operatorii care sunt prezenţi în zona buclei funcţionale.
  • Cu privire la posibilitatea afectării liberei concurenţe prin impunerea obligativităţii obţinerii acordului din partea Primăriei Municipiului Bucureşti de către proprietarii/administratorii de infrastructură sau reţele de comunicaţii electronice scutiţi prin lege sau prin alte acte normative de la plata ocupării domeniului public, nu ne rămâne decât sa arătam că, în opinia noastră, acesta prevedere decurge din obligaţiile legale ce ii revin Municipalităţii cu privire la administrarea domeniului public.
  • Cu privire la menţinerea avizului obligatoriu al executantului proiectului Netcity către administratorii/proprietarii de infrastructura asociată pentru punerea la dispoziţia terţilor a infrastructurilor pe care le deţin/operează şi, respectiv, că acest fapt este de natură să genereze dezechilibru, dorim doar să aratăm că Netcity Telecom a emis 677 de avize, din care nici măcar unul nefavorabil sau negativ. Rolul acestui aviz este similar, poate chiar identic cu rolul avizelor eliberate de ApaNova, Distrigaz, Electrica. Adică acela de a proteja infrastructura construită. De exemplu: un proiect al unei terţe părţi prevede îngroparea unei ţevi la adâncimea de 70-80 cm, cu un traseu ce traversează un bulevard, si este prevăzut a se realiza prin săpătura mecanizată. Dacă proiectul nu este avizat de Netcity terţa parte va săpa fără a lua măsurile de precauţie necesare şi va afla că la adâncimea de 70 cm a distrus infrastructura NetCity şi, odată cu ea, reţelele a douăzeci de operatori.
  • În ceea ce priveşte opinia Consiliului Concurenţei precum că administratorii sau proprietarii de infrastructuri asociate ar avea o limitare în alegerea oricărei reţele disponibile, trebuie să remarcăm o înţelegere greşită a terminologiei. Astfel, nu există nicio restricţie din acest punct de vedere, iar administratorii sau proprietarii de reţele pot alege orice infrastructură asociată. Termenul de "canalizaţie proprie" desemneză atât canalizaţia aflată în proprietate, cât şi cea asupra căreia aceştia au orice titlu de folosinţă legal valabil. Este inadmisibilă interpretarea conform căreia "canalizaţia proprie" se referă numai la cea aflată în proprietatea administratorilor sau proprietarilor de reţele de comunicaţii. Dacă un astfel de agent economic dobândeşte drept de folosinţă legal asupra unei infrastructuri asociate, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege acesta se poate folosi de el fără niciun fel de restricţie. Considerăm că această remarcă provine din interpretarea inadecvată a unor termeni, iar temerea Consiliului Concurenţei nu este una temeinică şi reală.
  • În ceea ce priveşte ultima observaţie asupra proiectului din partea Consiliului Concurenţei prin care s-ar naşte un tratament discriminatoriu pentru deţinătorii de reţele care folosesc altă soluţie tehnică decât fibra optică, prin costurile mari ce ar trebui suportate de acestea pentru a-şi schimba tehnologia, întrucât Netcity nu accepta decât fibra optică, trebuie sa arătăm reala deschidere a companiei Netcity Telecom de a construi o infrastructura capabilă de a susţine reţele de comunicaţii electronice, cu tehnologii din cele mai diverse. În prezent, în infrastructura Netcity au fost instalate şi sunt operaţionale şi reţele de comunicaţii electronice ce utilizează cabluri de cupru alături de cele ce folosesc fibra optică.

În plan concret proiectul Netcity se realizează ca urmare a unei investiţii exclusiv private, ce contribuie semnificativ la îmbunătăţirea aspectului oraşului şi care aduce venituri Municipiului Bucureşti.

Reiterăm dorinţa Netcity Telecom de a contribui la îmbunătăţirea comunicării privind diversele aspecte ale Proiectului, în relaţie cu autorităţile naţionale şi europene, cu competenţe în domeniile ce vizează proiectul, pentru a evita prezenta situaţie în care informaţiile de care dispun acestea sunt incomplete, trunchiate sau nu corespund realităţii.